KURUMSAL CORPORATE

2016 yılında BURSA da 300 m2 kapalı alanda Girişimci iki Mühendis tarafından kurulan firmamız, şuan 1500 m2 kapalı alan olmak üzere toplam 2000 m2 alanda yüksek dayanımlı tarım ve hayvancılık makineleri üretmektedir. Our company, which was founded by two Entrepreneur Engineers in 300 m2 closed area in BURSA in 2016, now produces high-strength agricultural and livestock machinery in a total area of 2000 m2, including 1500 m2 closed area.

BURKON , Geçmişinde otomotiv ve mühendislik tecrübelerini kullanarak, aynı zamanda üniversite akademik iş birliği ile tarım makine sistemlerinde sektöre yön vermektedir. BURKON, using its automotive and engineering experience in the past, also leads the sector in agricultural machinery systems with the university academic cooperation.

Amacımız; İleri tarım makine teknolojilerini küçük işletmelerin dahi kullanabileceği erişilebilirliğe ulaştırmaktır. Ürünlerimiz ve servislerimiz tarım ve hayvancılık sektörüne yüksek kaliteli çözümler sunmakta ve geniş yelpazeye yayılmaktadır. Our aim; To provide advanced agricultural machinery technologies to accessibility that even small businesses can use. Our products and services offer high-quality solutions to the agriculture and livestock industry and are spread over a wide range.

Kurumsal bir şirket olma yolunda hızla ilerleyen BURKON aynı zamanda müşterileriyle “ çözüm ortağı” yaklaşımı ile iletişim kurmaktadır. Ürünlerimizin her zaman arkasında durma taahhüdüyle BURKON, müşterilerinin güvenini kazanmaya devam etmektedir. Rapidly advancing towards becoming a corporate company, BURKON also communicates with its customers with a “solution partner” approach. With the commitment to always stand by our products, BURKON continues to gain the trust of its customers.

BURKON ürünlerimizin markası olup; Şirket ismimiz; Şirket kurucularımızın memleketleri olan BURsa ve KONya şehirlerimizden esinlenerek oluşmuştur. Logosu ve markasıyla güçlü, dinamik ve güven veren özellikleri taşımaktadır. BURKON is the brand of our products; Our company name; The company was inspired by our cities to BUR sa and KON , the hometown of our founders. It has strong, dynamic and trustworthy features with its logo and brand.

Galeri Gallery
Burkon Yönetimi Olarak As Burkon Management

Kalite sistematiğini bir yönetim aracı olarak kullanıyoruz. Her sürecin verimliliğini sürekli iyileştirme için takip ediyoruz. Tüm bunları yaparken müşteri beklenti ve görüşlerini de süreçlere dahil ediyoruz. We use quality systematics as a management tool. We follow up the efficiency of each process for continuous improvement. While doing all these, we also include customer expectations and opinions in the processes.

Marka Politikamız Our Brand Policy

Güvenilir, Farklı ihtiyaçlara çözüm sunan, Problem çözücü, Dünya klâsında olmak, Yüksek kalite ve dayanım / fiyat oranına sahip, Modern tasarım, Uzun ömürlü Reliable, Providing solutions to different needs, Problem solver, Being in the world class, High quality and durability / price ratio, Modern design, Long life

Kalite Politikamız Our quality policy

Yola çıktığımız günden bu yana sevdiğimiz işi yapmanın vermiş olduğu şevk ve güvenle, ürün ve servisleri yüksek kalitede sunarak, mazeret üretmeksizin daima koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamaktır. It is always to provide unconditional customer satisfaction without producing excuses by offering products and services in high quality and with the enthusiasm and confidence of doing our favorite job since the day we set off.